Lai strādātu par psihologu, jāiegūst augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi, tāpat jābūt reģistrētam Psihologu reģistrā un jāsaņem psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā.

Psihologs, kurš nav ieguvis psihologa sertifikātu noteiktā darbības jomā, ir tiesīgs veikt psihologa profesionālo darbību, ja viņam ir atbilstoša izglītība un noslēgts līgums ar psihologu–pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu. 

Bakalaura studiju programma

Profesionālā maģistra studiju programma
Papildu informācija
Atjaunots 2024. gada 17. februārī
Publicēts 2015. gada 11. decembrī