Lai kļūtu par prokuroru, ir nepieciešama augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs ar iegūtu jurista kvalifikāciju (vismaz maģistra grādu). Prokurora amata kandidātam jāstažējas prokuratūrā un jānokārto kvalifikācijas eksāmenu, kā arī jāsaņem atestācijas komisijas atzinums par atbilstību prokurora amatam. Prokuroru uz nenoteiktu laiku amatā ieceļ ģenerālprokurors.

Bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programmas
Profesionālā maģistra studiju programma
Doktora studiju programma
Atjaunots 2024. gada 13. februārī
Publicēts 2021. gada 3. jūnijā