Par prokurora palīgu var būt persona, kura uzsākusi studijas augstākās izglītības mācību iestādē jurista kvalifikācijas iegūšanai vai ieguvusi 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē vai citu augstāko izglītību.

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma
Bakalaura studiju programma
Maģistra studiju programmas
Profesionālā maģistra studiju programma
Doktora studiju programma
Atjaunots 2024. gada 13. februārī
Publicēts 2021. gada 31. maijā