Lai kļūtu par profesoru vai asociēto profesoru, ir jābūt vismaz doktora grādam, un papildu profesora amata kandidātam jābūt noteiktai darba pieredzei augstākās izglītības institūcijā.

Doktora studiju programma
Atjaunots 2024. gada 7. februārī
Publicēts 2020.gada 9.aprīlī