Lai kļūtu par profesoru vai asociēto profesoru, ir jābūt vismaz doktora grādam, un papildu profesora amata kandidātam jābūt ne mazāk kā triju gadu darba pieredzei asociētā profesora vai profesora amatā augstākās izglītības institūcijā. Par profesoru vai asociēto profesoru mākslas specialitātēs var kļūt arī personas, kuru mākslinieciskās jaunrades darba rezultāti atbilst attiecīgās augstskolas senātā pieņemtajam nolikumam par akadēmiskajiem amatiem. Profesionālo studiju programmu īstenošanai augstskolās asociētā profesora amatu var ieņemt arī personas, kurām ir atbilstoša augstākā izglītība un vismaz 10 gadu praktiskā darba pieredze attiecīgajā nozarē.

Doktora studiju programma
Atjaunots 2023. gada 27. februārī
Publicēts 2020.gada 9.aprīlī