Profesijas pamatus apgūst profesionālās izglītības pakāpē un turpinot izglītību augstākās izglītības pakāpē, mācoties un studējot mehatronikas vai elektronikas jomā. Vidējās profesionālās izglītības līmenī kvalifikācijas apliecību var iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības

  Augstākā izglītība - pamatstudijas - 1.līmeņa profesionālā studiju programma

   Augstākā izglītība - pamatstudijas - profesionālā bakalaura studiju programma

     Atjaunots 2021. gada 25. novembrī
     Publicēts 2016. gada 30. decembrī