Profesionālā bakalaura studiju programma
Profesionālā maģistra studiju programma
  • Jurists (7. LKI, 2. cikls), programma "Pirmstiesas izmeklēšana"
  • Jurists (7. LKI, 2. cikls)
Atjaunots 2024. gada 11. martā
Publicēts 2019. gada 7. janvārī