Izglītību iegūst, studējot bioloģiju augstākās izglītības programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, 3 gadi, dabaszinātņu  bakalaura grāds bioloģijā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, 2 gadi, doktora grāds bioloģijā:

Profesionālās pilnveides kursi nozares uzņēmuma darbības jomā

Radniecīgās nozares uzņēmuma kvalifikācijas

Analītiskās ķīmijas tehniķis, Bioloģijas doktors, Biotehnologa palīgs, Biotehnologs, Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā, Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā, Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā, Farmaceita asistents, Farmaceits, Farmācijas zinātņu doktors, Inženierzinātņu bakalaurs materiālzinātnē, Inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē, Inženierzinātņu doktors materiālzinātnē, Inženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē, Inženierzinātņu akadēmiskais maģistrs nanotehnoloģijās, Ķīmijas doktors, Ķīmijas tehniķis, Ķīmisko procesu tehniķis, Farmācijas doktors, Veselības zinātņu maģistrs farmācijā, Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē, Vides zinātņu doktors

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas:

Augstākā izglītība – doktorantūra:

Atjaunots 2017. gada 2. martā
Publicēts 2013. gada 27. februārī