Mikrobiologs darbā:
  • pēta baktēriju, rauga un pelējuma sēnīšu un vīrusu uzbūvi, funkcijas un nozīmi;
  • izstrādā veidus, kā dabā esošos mikroorganismus varētu izmantot cilvēku labā, strādājot dažādās nozarēs:

Mikrobiologi, kuri nodarbojas ar zinātni, laboratorijā veic pētījumus un izmēģinājumus, lai izpētītu mikroorganismu funkcijas, to jaunus pielietojuma veidus. Izstrādā jaunas tehnoloģijas, piemēram, dažādo pārtikas produkta garšu;

Vides mikrobiologi pēta iespējas, kā ar mikroorganismu palīdzību attīrīt vides piesārņojumu. Veic vides piesārņojuma kontroli. Pārbauda ūdens kvalitāti peldvietās, ūdenstilpnēs un augsnē rūpniecisku un citu piesārņojuma riskam pakļautu teritoriju tuvumā;

Mikrobiologi – gēnu inženieri ar gēnu inženierijas metožu palīdzību (tehnoloģija, kas ļauj pārveidot organismus, kā arī mākslīgi radīt gēnus) liek mikroorganismiem veikt noteiktas funkcijas, kādas dabā nav paredzētas;

Medicīnas mikrobiologi laboratorijās nosaka nelabvēlīgo mikroorganismu klātbūtni pētāmajā materiālā, piemēram, urīnā. Nosaka infekcijas klātbūtni un veic rezultātu analīzi;

Pārtikas rūpniecības mikrobiologi paņem ražojamā produkta paraugus un pēc mikroorganisma sastāva kontrolē ražošanas procesu. Piemēram, lai jogurts atbilst nepieciešamajām garšas īpašībām. Paņem paraugus un nosaka produkta gatavības stadiju.

Darba aprīkojums:

darbā lieto laboratoriskās iekārtas, piemēram, mikroskopus (gaismas, elektroniskos), laboratorijas traukus (kolbas, mēģenes, pipetes, barotnes) un mērinstrumentus (spektra fotometrus, centrifūgas, hromotogrāfus, fermentatorus). Izmanto gumijas cimdus, sejas maskas, valkā darba apģērbu.

Darba apstākļi:

pārsvarā strādā laboratorijās, sterilā vidē. Vides mikrobiologi, iegūstot piesārņotās augsnes vai ūdens paraugus, strādā ārā, bet vēlāk šos materiālus apstrādā laboratorijas vidē. Laboratorijās strādājošie mikrobiologi strādā astoņu stundu darba dienu, bet, lai spētu nepārtraukti sekot baktēriju attīstības procesam, viņi bieži strādā maiņās saskaņā ar noteiktu darba grafiku, arī brīvdienās un svētku dienās. Zinātnē strādājošie mikrobiologi strādā astoņu stundu darba dienu, taču bieži nākas strādāt virsstundas un brīvdienās. Mikrobiologa darbs saistīts ar dažādām ķīmiskām vielām, nepatīkamām smakām, bīstamiem mikroorganismiem.

Darba iespējas:

var strādāt klīnikās, slimnīcās, zāļu ražošanas uzņēmumos, zinātniskajos institūtos, pārtikas rūpniecības uzņēmumu laboratorijās un vides aizsardzības iestādēs.