Meklēšanas rezultāti

Poligrāfijas uzņēmums iespiež izdevēja sagatavoto materiālu, kā arī izgatavo iepakojumu un etiķetes, dažādus papīra izstrādājumus, piemēram, uzlīmes, piezīmju blociņus, apsveikuma kartiņas, kancelejas preces u.c.
Probācijas dienests - Darbavieta
Probācija ir uzraudzības un personas sociālās uzvedības korekcijas sistēma, lai novērstu likumpārkāpumu izdarīšanu. Probācijas dienests ir iestāde, kas sekmē noziedzības novēršanu valstī, nodrošina izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju, kā arī atslogo pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu.
Prokuratūra - Darbavieta
Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību pār likumības ievērošanu. Prokuratūras uzdevums ir reaģēt uz likuma pārkāpumu un nodrošināt ar to saistītās lietas izlemšanu atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai.
Psiholoģiskā un sociālā atbalsta centrā palīdzību var saņemt bērni, jaunieši, pieaugušie, ģimenes un pāri, kā arī organizācijas dažādu psiholoģisku vai sociālu jautājumu un problēmu risināšanā.
Rehabilitācijas un veselības centrs nodrošina personām ar funkcionāliem ierobežojumiem šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu, kā arī sniedz veselības veicināšanas pakalpojumus.

Pages