Meklēšanas rezultāti

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests organizē un nodrošina efektīvu, savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā un ārkārtas situācijās.
Pārtikas ražošanas uzņēmums ražo gatavus pārtikas produktus, pusfabrikātus un dzērienus (tēja, kafija, alkohols, u.c.). Uzņēmumi darbojas dažādās pārtikas rūpniecības nozarēs, piemērām, gaļas rūpniecība, zivju pārstrāde, augļu un dārzeņu apstrāde, piena produktu rūpnieciba, maizes rūpniecība, dzīvnieku barības rūpniecība u.c.
Pasākumu un reklāmas aģentūra organizē kolektīvu saliedēšanās pasākumus, korporatīvos pasākumus, sporta spēles, konferences, seminārus u.c. Piedāvā veidot sabiedrisko attiecību stratēģiju, veido preču un pakalpojumu reklāmas kampaņas.
Pasts - Darbavieta
Pasts nodrošina dažādus pasta pakalpojumus: vienkāršu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondenci un paku nosūtīšanu un saņemšanu; piegādā klientiem preses izdevumus un sūtījumus; noformē preses izdevumu abonementus; sniedz vairākus finanšu pakalpojumus (bezskaidras un skaidras naudas maksājumi, pensijas piegāde, konti, naudas pārvedumi, u.c.).
Pašvaldības policija - Darbavieta
Pašvaldības policiju izveido attiecīgā pašvaldība, lai savā teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību. Pašvaldībās var atšķirties administratīvie sodi, to apmērs un pārkāpuma būtība, jo katrai pašvaldībai ir savi saistošie noteikumi un pašvaldību policiju nolikumi.

Pages