Meklēšanas rezultāti

Latvijā pastāv neatkarīga tiesu vara. Tiesu vara pieder tiesu sistēmai, kas ietver rajonu (pilsētu) tiesas, apgabaltiesas, Augstāko tiesu un Satversmes tiesu. Lai tiesu sistēmā un jurisprudencē kopumā virzītos pa karjeras kāpnēm un ieņemtu augstākus amatus, pamatā ir nepieciešama augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā.
Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru un kravu pārvadājumu jomu. Loģistika ir pārvadājumu pakalpojuma plānošanas, izpildes un kontroles process, lai samazinātu izmaksas un pilnīgi apmierinātu pakalpojuma patērētāja vajadzības.
Tūrisms - Nozare
Tūrisma nozare ietver: izmitināšanu (viesnīcu, kempingu, viesu māju un citu līdzīga veida izmitināšanas iestāžu pakalpojumus); ēdināšanu (restorānu, bāru un citu ēdināšanas uzņēmumu pakalpojumi, tostarp izbraukuma ēdināšana); ceļojumu uzņēmumu / iestāžu sniegtos pakalpojumus (rezervācijas, ceļojumu dokumentācijas kārtošana un ar to saistītie pakalpojumi).
Uzņēmējdarbības vides kvalitāte ir viens no priekšnosacījumiem tautsaimniecības attīstībai. Ārējā vide uzņēmējdarbībā ir ļoti būtiska – stabila un konkurētspējīga nodokļu sistēma, tiesiskums u.tml. Taču būtiska ir arī katra uzņēmuma iekšējā vide, tostarp - darbinieki (personāls). Personāls ir vissvarīgākais uzņēmuma resurss. Uzņēmuma vadībai atbalstu sniedz uzņēmuma administrācija, kurā katrs, veicot savus uzdevums, nodrošina ikdienas darbu un uzņēmuma attīstību.
Veselības nozare ietver veselības aprūpi un sabiedrības veselību. Karjeras iespējas veselības nozarē ir ne tikai kā ārstniecības personai, bet arī iestādēs un organizācijās, kuru funkcijas ir saistītas ar veselības veicināšanu, veselības izglītību un slimību profilaksi. Sociālā palīdzības un psiholoģijas nozare ir saistīta ar veselības nozari, jo bieži sociālā un psiholoģiskā palīdzība iekļauj arī veselības aprūpi.

Pages