Lai strādātu par tiesnesi ir nepieciešama augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs ar iegūtu jurista kvalifikāciju (vismaz maģistra grādu). Tāpat personai, kura vēlas būt par tiesnesi, jāatbilst sekojošām prasībām: personai ir jābūt Latvijas pilsonim, jāprot valsts valoda augstākajā līmenī, jābūt nevainojamai reputācijai un jābūt vismaz 30 gadus vecam.

Savukārt, ja persona vēlas kandidēt uz augstāku tiesneša amatu, tad šai personai jāatbilst likuma “Par tiesu varu” 51. – 59. pantos noteiktajām prasībām.

Augstākā izglītība pēc 12. klases
Bakalaura studiju programma pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 3 – 3,5 gadi:
Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas
Profesionālā maģistra programma pēc pamatstudijām, mācību ilgums 1,5 – 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas
Doktora studiju programma pēc augstākā līmeņa studijām, mācību ilgums 3 – 4 gadi:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par tiesnesi, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ētika, psiholoģija, vēsture, informātika, latviešu valoda un svešvalodas.

Publicēts 2020. gada 14. decembrī