Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot sociālā darba jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Profesionālā maģistra studiju programma, 1 vai 2 gadi (atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības), profesionālais maģistrs sociālajā darbā
Profesionālā augstākā izglītība pēc koledžas, 2 gadi, sociālā darbinieka kvalifikācija:

 

    Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
    Publicēts 2015. gada 11. decembrī