Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot mehatronikas, inženiermehānikas vai mašīnbūves jomā.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2-2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
  Bakalaura studiju programma, 3 gadi, bakalaura grāds mašīnzinātnē
    Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Maģistra programma, 2 gadi, maģistra grāds inženierzinātnēs:

       Augstākā izglītība – doktorantūra

       Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
         Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
         Publicēts 2016. gada 30. decembrī