Kosmētiķis izglītību iegūst profesionālās izglītības pakāpē pēc vidējās izglītības vai pēc medicīniskās izglītības ieguves.

Kosmētiķis ir ārstniecības persona, kura šajā profesijā drīkst praktizēt tikai ar zemāk norādīto izglītību un pēc reģistrācijas Ārstniecības personu reģistrā (iekļauj uz pieciem gadiem pēc sertifikācijas eksāmena nokārtošanas).

Augstākās izglītības pakāpē iespējams izmācīties par kosmetologu (Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā), kas ir radniecīga kosmētiķa profesijai. Arī kosmetologi ir ārstniecības personas, kas var strādāt savā profesijā tikai ar norādīto izglītību un ir tiesīgi praktizēt, kad ir iekļauti reģistrā.

Kosmētiķa un kosmetologa profesijas ir līdzīgas, taču divas atsevišķas profesijas, kuru profesionālās darbības robežas ir noteiktas likumdošanas ietvaros. 

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālās tālākizglītības kursi, 960 vai 1200 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, vajadzīga medicīniskā izglītība:

Augstākā izglītība

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2-3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī