Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot kopumā vismaz 6 gadus valsts akreditētās pilna laika klātienes (vai tām atbilstošās nepilna laika) studiju programmās atbilstoši Psihologu likumā norādītajām prasībām.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Akadēmiskā bakalaura studiju programmas, 3 gadi, bakalaura grāds:
   Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Profesionālā maģistra studiju programma, 2 vai 3 gadi, profesionālais maģistrs psiholoģijā:

   Augstākā izglītība – doktorantūra

   Doktora studiju programma, 3 gadi, doktora grāds psiholoģijā:
   Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
   Publicēts 2015. gada 11. decembrī