Muzejā strādājošajiem ir noderīga augstākā izglītība muzeja darbības jomā: vēsturē, mākslā, ģeogrāfijā, bioloģijā, dabas zinātnēs u.c. augstākā izglītība. Nepieciešamo izglītību darbam dažādos muzeja amatos var apgūt iekšējās apmācībās, ko organizē darba vieta.

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Akadēmiskā maģistra studiju programma, 2 gadi, humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās:

Profesionālās pilnveides kursi muzeju darbības jomā (bibliotēku darbībā)

Radniecīgās nozares uzņēmuma kvalifikācijas

Bibliotēku informācijas speciālists, Sociālo zinātņu bakalaurs bibliotēkzinātnē un informācijā, Sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā, Profesionālais maģistrs arhīvniecībā (Arhīvists), Profesionālais maģistrs dokumentu un arhīva pārvaldībā (Dokumentu sistēmu vadītājs).

Atjaunots 2017. gada 6. martā
Publicēts 2013. gada 18. jūlijā