Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē. Zināšanas papildina, mācoties degvielas tirdzniecības kompānijas organizētajos kursos.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
   Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds personāla vadīšanā/ biznesa administrēšanā/ darba organizācijā un vadībā:

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 - 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistra grāds personāla vadībā:

      Profesionālās pilnveides kursi

       Profesionālās pilnveides kursi personāla vadībā
         Profesionālās pilnveides kursi DUS apkalpošanas jomā

           Radniecīgās kvalifikācijas personāla vadības jomā

           Biroja administrators, Psihologs (ar specializāciju organizāciju psiholoģijā), Izglītības darba vadītājs

           Atjaunots 2017. gada 20. aprīlī
           Publicēts 2016. gada 12. aprīlī