Apmācību un attīstības speciālists darbā
  • nosaka un izstrādā obligātās  apmācības DUS darbiniekiem;
  • izveido un uztur mācību programmu jaunajiem DUS darbiniekiem e-apmācību un vadlīniju veidā;
  • uztur apmācību sistēmu e-vidē;
  • sadarbojas ar pārējām astoņām Statoil Fuel Retail valstīm un izstrādā kopīgas apmāčibu vadlīnijas;
  • apkopo apmācību piedāvājumus no vietējām apmācīibu kompānijām un organizē apmācības uzņēmumā;
  • apkopo darbinieku apmācību sertifikātus, kas noteikti likumdošanā;
  • izvērtē apmācību noderību, balstoties uz dažādu atskaišu rezultātiem;
  • izskata apmāčibu atsauksmes;
  • piedalās pārdošanas kampaņas izstrādē un uztur motivāciju kampaņas laikā.
Darba aprīkojums:

strādā ar datoru un labi pārzina datorprogrammas gan latviešu, gan angļu valodā. Izmanto planšetdatiru un viedtālruni, kā arī citus saziņas līdzekļus - Lync, Online sapulces.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena birojā un/vai apmācības degvielas uzpildes stacijā uz vietas. Jābūt labām komunikācijas un prezentēšanas prasmēm, kā arī teicamām svešvalodu zināšanām.

Darba iespējas:

dažādu nozaru uzņēmumos.