Dārznieki izglītību iegūst vidējās profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases, profesionālās tālākizglītības kursos, kā arī iegūst pamatiemaņas vai papildina zināšanas dažādos profesionālās pilnveides kursos. Dārzkopības agronomi un ainavu arhitekti izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Arodizglītība, 3 gadi, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Arodizglītība pēc 9.kl. no 17 gadiem, 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Arodizglītība pēc 12.kl., 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
Publicēts 2014. gada 12. novembrī