Izglītību iegūst, mācoties Ieslodzījumu vietu pārvaldes (IeVP) Mācību centra profesionālās tālākizglītības programmā “Ieslodzījuma vietu apsardze”, kuru pabeidzot, tiek piešķirta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Cietuma jaunākais inspektors”. Lai iestātos, nepieciešama vidējā izglītība. Profesionālās zināšanas pilnveido IeVP Mācību centrā.

   Kvalifikācijas ieguves kursi IeVP Mācību centrā

   Profesionālā tālākizglītības kursi, 966 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):

   Augstākā izglītība - pamatstudijas

   1.līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma, 2,2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
   Atjaunots 2019. gada 29. maijā
   Publicēts 2013. gada 16. decembrī