Izglītību iegūst, mācoties Ieslodzījumu vietu pārvaldes (IeVP) Mācību centra profesionālās tālākizglītības programmā “Ieslodzījuma vietu apsardze”, kuru pabeidzot, tiek piešķirta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Cietuma jaunākais inspektors”. Lai iestātos, nepieciešama vidējā izglītība. Profesionālās zināšanas pilnveido IeVP Mācību centrā.

   Kvalifikācijas ieguves kursi IeVP Mācību centrā

   Profesionālā tālākizglītības kursi, 966 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):

   Augstākā izglītība - pamatstudijas

   1.līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma, 2,2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis

   Profesionālās pilnveides kursi apsardzes darba jomā

     Radniecīgās kvalifikācijas apsardzes darba jomā

     Speciālists policijas darbā, Vidējā komandējošā (jaunāko virsnieku) sastāva policists, Drošības speciālists, Drošības dienesta vadītājs, Speciālists organizāciju drošībā.

     Atjaunots 2017. gada 1. martā
     Publicēts 2013. gada 16. decembrī