Biškopja profesionālo kvalifikāciju var iegūt Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskolā vidējās profesionālās izglītības programmā pēc 9.klases vai profesionās tālākizglītības kursos. Biškopja iemaņas iespējams apgūt arī mācoties profesionālās pilnveides programmās.

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h (1 gads), 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):

Profesionālās pilnveides kursi

Radniecīgās kvalifikācijas lauksaimniecības jomā

Agrārā sektora komercdarbinieks, Agronoms ar specializāciju dārzkopībā, Agronoms ar specializāciju laukkopībā, Augkopības tehniķis, Biškopis, Ciltslietu zootehniķis, Dārzkopis (stādu audzētājs), Dārznieks, Floristikas speciālists, Kokkopis (arborists), Komercdarbības speciālists, Komercdarbības speciālists (lauksaimniecībā), Lauksaimniecības palīgstrādnieks, Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs, Lauku īpašuma apsaimniekotājs, Mākslīgās apsēklošanas tehniķis, Parka dārznieks, Profesionālais maģistrs lauksaimniecībā, Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā, Veterinārārsta asistents, Veterinārārsts u.c.

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2014. gada 12. novembrī