Biškopja profesionālo kvalifikāciju var iegūt Ogres tehnikumā profesionās tālākizglītības programmā. Biškopja iemaņas iespējams apgūt, arī mācoties profesionālās pilnveides programmās.

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālā tālākizglītība, 960 h (1 gads), 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):
Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
Publicēts 2014. gada 12. novembrī