Izglītību iegūst profesionālajās skolās pēc 9. klases, profesionālajās programmās pēc vidusskolas vai kvalifikācijas kursos, kā arī augstākās izglītības pakāpē, studējot biotehnoloģiju koledžas līmeņa programmā.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2013. gada 27. februārī