Izglītību iegūst profesionālajās skolās pēc 9. klases, profesionālajās programmās pēc vidusskolas vai kvalifikācijas kursos, kā arī augstākās izglītības pakāpē, studējot biotehnoloģiju koledžas līmeņa programmā.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, vajadzīga vidusskolas izglītība:

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi nozares uzņēmuma darbības jomā

Radniecīgās nozares uzņēmuma kvalifikācijas

Analītiskās ķīmijas tehniķis, Bioloģijas doktors, Biotehnologa palīgs, Biotehnologs, Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā, Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā, Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā, Farmaceita asistents, Farmaceits, Farmācijas zinātņu doktors, Inženierzinātņu bakalaurs materiālzinātnē, Inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē, Inženierzinātņu doktors materiālzinātnē, Inženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē, Inženierzinātņu akadēmiskais maģistrs nanotehnoloģijās, Ķīmijas doktors, Ķīmijas tehniķis, Ķīmisko procesu tehniķis, Farmācijas doktors, Veselības zinātņu maģistrs farmācijā, Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē, Vides zinātņu doktors

  • Augstākā izglītība – pamatstudijas

1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība>>>

akadēmiskā bakalaura programmas>>>

profesionālās augstākās izglītības programmas>>>

  • Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas:

akadēmiskā maģistra programmas>>>

  • Augstākā izglītība – doktorantūra:

doktora studiju programmas>>>

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2013. gada 27. februārī