Klientu apkalpošanas speciālists telefonbankā darbā
  • sazinoties ar klientiem telefoniski, palīdz veikt attālinātus bankas darījumus (piem., naudas pārskaitījumus, rēķinu apmaksu, apdrošināšanu u.c.) un atrisināt problēmas, kas radušās, lietojot bankas produktus un pakalpojumus;
  • uzklausa un īsteno esošo bankas klientu vēlmes, piesaista jaunus klientus, konsultē viņus par efektīvākajiem risinājumiem, piedāvā papildpakalpojumus;
  • izskaidro klientiem dažādu produktu īpašības, cenu daudzveidību, priekšrocības salīdzinājumā ar citiem produktiem;
  • informē klientus par dažādu pakalpojumu saņemšanas kārtību, dokumentu noformēšanu, kā arī par klienta tiesībām un pienākumiem;
  • iepazīstina ar attālināto norēķinu kārtību, māca klientus lietot internetbanku un bankas automātus;
  • veic klienta uzdevumā bankas operācijas, tai skaitā starptautiskās, ar kontos esošajiem naudas līdzekļiem;
  • palīdz risināt problēmas, kas radušās lietojot bankas kartes un bankomātus gan Latvijā, gan ārvalstīs;
  • nepieciešamības gadījumā piesaista citus kompetentus bankas speciālistus klienta jautājumu atrisināšanai;
  • reģistrē informāciju par apkalpotajiem klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem bankas datubāzē;
  • sagatavot pārskatus par veiktajām bankas operācijām vai klientu vajadzībām.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī specializētās bankas datorprogrammas.

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, var būt maiņu darbs un darbs brīvdienās; sēdošs darbs; darba ritms var būt saspringts; ikdienā saskaras ar dažādiem klientiem, jāspēj risināt konfliktsituācijas, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

var strādāt komercbankās un citās kredītiestādēs, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar telefonpārdošanu vai konsultāciju sniegšanu pa telefonu.