Jaunākais klientu apkalpošanas speciālists darbā:
 • sagaida bankas klientus, izzina viņu vajadzības un palīdz izvēlēties atbilstošāko bankas pakalpojumu vai atrast nepieciešamo informāciju;
 • iepazīstina ar attālināto norēķinu kārtību, māca klientus lietot internetbanku un bankas automātus;
 • informē klientus par ieguldījumu veidiem (piem., īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumiem, krājkontiem u.c.) to sniegtajiem ieguvumiem;
 • informē klientus par finansēšanas iespējām – kredītiem, līzingu, faktoringu;
 • informē klientus par pakalpojumu saņemšanas kārtību, dokumentu noformēšanu, kā arī par klienta tiesībām un pienākumiem;
 • informē klientus par oficiālajiem valūtu kursiem un bankas noteiktajiem komerckursiem;
 • sniedz informāciju par iespējamām vērtspapīru operācijām;
 • reģistrē informāciju par apkalpotajiem klientiem, to vajadzībām un pieprasījumiem bankas datubāzē;
 • sagatavo pārskatus par bankas operācijām vai klientu vajadzībām;
 • izvieto bankas telpās prezentāciju bukletus un informatīvos materiālus par bankas pakalpojumiem;
 • organizē dokumentu apriti (kārtošanu, uzskaiti, nodošanu arhīvā), ievērojot komercinformācijas aizsardzības un konfidencialitātes principus;
 • nodrošina bankas filiāli ar kancelejas precēm, informatīvajiem materiāliem un veidlapām.
Darba aprīkojums:

lieto dažādu biroja tehniku – datoru, printeri, faksu, kopēšanas aparātu, kā arī specializētas bankas datorprogrammas, speciālas bankas veidlapas un līgumu formas.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, darba laiks pieskaņots bankas darba laikam, iespējams, jāstrādā brīvdienās; darbs stāvot kājās; darbs ar paaugstinātu stresa līmeni, jo jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās, novērst un risināt konfliktus; ikdienā intensīvi saskaras ar dažādiem cilvēkiem, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

var strādāt komercbankās un citās kredītiestādēs, kā arī uzņēmumos, kas nodarbojas ar finanšu konsultāciju sniegšanu.