Bibliotekārs darbā:
  • palīdz apmeklētājiem atrast nepieciešamo informāciju un materiālus;
  • izsniedz informatīvos materiālus (grāmatas, periodiskos izdevumus, elektroniskus materiālus, CD, DVD u.tml.) lasītājiem un pieņem atgrieztos materiālus, novieto tos krājumā;
  • reģistrē jaunus lasītājus un iepazīstina tos ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem; sazinās ar klientiem, kuri nav savlaicīgi atdevuši bibliotēkā saņemtos materiālus;
  • apkopo klientu interesi par informatīvajiem materiāliem, lai papildinātu bibliotēkas krājumu; nepieciešamības gadījumā pasūta materiālus no citām bibliotēkām;
  • pasūta jaunus informatīvos materiālus, veic to reģistrāciju bibliotēkas informatīvajā sistēmā, veido bibliogrāfiskos aprakstus, papildina bibliotēkas datu bāzes;
  • veic bibliotēka krājumu skaitlisko un tehnisko pārbaudi, novērtē to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nosūta materiālus tehniskai labošanai, noraksta tos vai aizstāj ar jauniem eksemplāriem;
  • apmāca bibliotēkas klientus (piemēram, kā lietot datoru, kā meklēt informāciju internetā, datubāzēs un katalogos);
  • organizē tematiskās izstādes, tikšanās ar autoriem, māksliniekiem;
  • veic novadpētniecisko darbu, apkopo informāciju par bibliotēkas apkārtnes vēsturi.
Darba aprīkojums:

lieto datoru, printeri, skeneri, kopēšanas aparātu, tālruni un citu biroja tehniku, kā arī dažādas datorprogrammas un datubāzes (piemēram, integrēto bibliotēku sistēmu ALISE).

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu, atkarībā no bibliotēkas darba laika var būt maiņu darbs un darbs brīvdienās; darba ritms var būt saspringts, tāpēc jāspēj ātri reaģēt dažādās situācijās un paturēt prātā daudz informācijas; ikdienā saskaras ar dažādiem klientiem, jāspēj risināt konfliktsituācijas, iespējama komunikācija svešvalodās.

Darba iespējas:

bibliotekārs var strādāt publiskajās bibliotēkās, specializētajās bibliotēkās, skolu un augstskolu bibliotēkās, cietumu bibliotēkās, uzņēmumu bibliotēkās un informācijas centros.