Uzņēmējs

Lai kļūtu par uzņēmēju, jāpiemīt noteiktām rakstura īpašībām, zināšanām un prasmēm. Uzņēmējam ļoti svarīga ir uzņēmējspēja un mērķtiecība - drosme uzņemties iniciatīvu, riskēt, māka stratēģiski plānot, risināt problēmas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem. Uzņēmējam arī jābūt disciplinētam, ar vadītāja un līdera iemaņām un lielām darbaspējām, viņam jāprot saprasties ar cilvēkiem un pārliecināt viņus par savu viedokli, tikt galā ar stresa situācijām, kā arī jāorientējas skaitļu pasaulē. Vienlaikus uzņēmējam jābūt radošam. Būtiska ir spēja nepadoties grūtībās, jo reti kurš bizness ir izticis bez neveiksmēm. Atceries, ka īpaši sākumposms prasa smagu darbu. Stabilu garantētu ienākumu vismaz sākumā, visticamāk, nebūs. Ja tavs uzņēmums veiksmīgi attīstās, tavs atalgojums ar laiku var palielināties, tomēr parasti uzņēmēji lielu daļu nopelnītā iegulda atpakaļ uzņēmumā tā attīstībai. Taču visas grūtības aizmirstas, kad gūsti panākumus savā uzņēmumā.

Ja apsver domu sākt savu biznesu, pavaicā sev: Kāpēc es to vēlos? Vai man piemīt nepieciešamās rakstura īpašības, prasmes un zināšanas? Vai esmu gatavs mācīties un izkopt sevī vajadzīgās iemaņas? Vai man pietiks spēka un neatlaidības, lai veiksmīgi tiktu galā ar pirmo un grūtāko – biznesa sākšanas – posmu?

Atjaunots 2017. gada 20. martā
Publicēts 2013. gada 26. martā