Vizāžista profesiju var apgūt profesionālajās skolās pēc 9.klases vai pēc vidusskolas, kā arī jebkurā dzīves brīdī vizāžista kvalifikācijas kursos, ja ir iegūta vismaz pamatizglītība. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

  • Vizāžists (arodizglītība, 3 gadi, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2012. gada 19. decembrī