Lai strādātu par virpotāju, ir nepieciešama arodizglītība.

Arodizglītība pēc 9.klases

Arodizglītība pēc pamatizglītības, mācību ilgums 1 – 3 gadi, 2. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Profesiju iespējams apgūt arī kvalifikācijas kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par virpotāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs mājturības stundām un rasēšanai.

Publicēts 2019. gada 23. oktobrī