Izglītību apgūst augstākās izglītības pakāpē.

Augstākā izglītība

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds tūrismā vai viesmīlībā:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī