Izglītību iegūst, mācoties Ieslodzījumu vietu pārvaldes ( IeVP) Mācību centra profesionālās tālākizglītības programmā “Ieslodzījuma vietu apsardze”, kuru pabeidzot, tiek piešķirta 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija “Ieslodzījuma vietas jaunākais inspektors”. Lai iestātos, nepieciešama vidējā izglītība. Profesionālās zināšanas pilnveido IeVP Mācību centrā.

Kvalifikācijas ieguves kursi IeVP Mācību centrā

Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):

Augstākā izglītība - pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma, 2,2 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2015. gada 21. decembrī