Lai strādātu par tiesas sēžu sekretāru ir nepieciešama vismaz vidējā izglītība, taču uzsākta vai iegūta augstākā izglītība tiesību zinātnēs ievērojami atvieglo darba uzdevumu pildīšanu.

Augstākā izglītība  - pamatstudijas
1.līmeņa profesionalā studiju programma, mācību ilgums 2 – 2,7 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
Bakalaura studiju programma pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 3 – 3,5 gadi:
Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas
Profesionālā maģistra programma pēc pamatstudijām, mācību ilgums 1,5 – 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par tiesas sēžu sekretāru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: ētika, psiholoģija, vēsture, informātika, latviešu valoda un svešvalodas.

 

Publicēts 2020. gada 11. decembrī