Tērpu stila speciālista profesiju var apgūt profesionālās izglītības programmā. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās pamatizglītības izglītības, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2017. gada 26. maijā