Par stilistu var izmācīties profesionālās izglītības programmā vai kvalifikācijas kursos, ja ir iegūta vidējā izglītība. Profesiju iespējams iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, 1,5 - 2 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī