Profesiju iespējams apgūt vidējās profesionālās izglītības programmās pēc vidusskolas, kā arī kursos. SPA speciālista profesiju iespējams apgūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
    Atjaunots 2019. gada 5. jūnijā
    Publicēts 2012. gada 14. novembrī