Izglītību iespējams apgūt augstākās izglītības pakāpē, studējot dažāda līmeņa profesionālo vai akadēmisko datorzinātņu programmās.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1. līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2-3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Bakalaura studiju programma, 3 vai 4 gadi, bakalaura grāds inženierzinātnēs vai dabaszinātnēs:

Profesionālās pilnveides kursi informācijas tehnoloģiju jomā

Radniecīgās informācijas tehnoloģiju kvalifikācijas

Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, Datorsistēmu tehniķis, Datorsistēmu un datortīklu administrators, Datortīklu administrators, Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs, Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē, Inženierzinātņu maģistrs biznesa informātikā, Inženierzinātņu maģistrs datorvadībā un datortīklos, Inženierzinātņu maģistrs datorsistēmās, Inženierzinātņu maģistrs informācijas sistēmu vadībā, Inženierzinātņu maģistrs informācijas tehnoloģijās, Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās, Programmēšanas inženieris, Programmēšanas tehniķis, Programmētājs, Sistēmanalītiķis

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas:

Atjaunots 2017. gada 3. martā
Publicēts 2013. gada 4. oktobrī