Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot siltumenerģētikas jomā

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
   Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

     Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

     Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5 vai 2,5 gadi, profesionālais maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā

       Augstākā izglītība – doktorantūra

       Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:

         Profesionālās pilnveides kursi siltumenerģētikas un siltumapgādes jomā

           Radniecīgās kvalifikācijas siltumenerģētikas un siltumapgādes jomā

           Elektrisko iekārtu speciālists, elektrosistēmas tehniķis, elektroinženieris, bakalaurs/ maģistrs elektrozinātnē, enerģētikā vai elektrotehnikā, inženieris siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā, inženierkomunikāciju tehniķis, elektrotehniķis, inženierkomunikāciju montētājs

           Atjaunots 2017. gada 3. martā
           Publicēts 2016. gada 6. oktobrī