Lai strādātu par sauszemes transportlīdzekļu tehnisko ekspertu ir nepieciešama vismaz vidējā profesionālā izglītība, kas saistīta ar sauszemes transportlīdzekļiem (piemēram, automehānikā), vai augstākā izglītība.

Izglītība pēc 12.klases

Profesionālā tālākizglītība, mācību ilgums 960 stundas, 3. profesionālais kvalifikācijas līmenis:
1.līmeņa profesionālā studiju programma, mācību ilgums 3 gadi, 4. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā:

Ja vēlies kļūt par sauszemes transportlīdzekļu tehnisko ekspertu, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: fizika, matemātika, tehniskā grafika, svešvalodas, ekonomika.

Publicēts 2018. gada 10. decembrī