Lai strādātu par sākumskolas skolotāju, iegūtajai izglītībai ir jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”  norādītajām prasībām.

Augstākā izglītība pēc 12.klases
Augstākā izglītība pēc vidējās izglītības, mācību ilgums 4 - 4,5 gadi, 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Sākumskolas skolotājs

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām
Augstākā izglītība pēc pamatstudijām, mācību ilgums 2 – 2,5 gadi, 5. profesionālais kvalifikācijas līmenis:

Sākumskolas skolotājs

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par sākumskolas skolotāju, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: psiholoģija, bioloģija, latviešu valoda, mūzika, vizuālā māksla, sports un mājsaimniecība.

 

Publicēts 2019. gada 5. martā