Nepieciešama augstākā izglītība uzņēmējdarbībā, ekonomikā vai finansēs.

Augstākā izglītība - (pamatstudijas)

Bakalaura programma, 3 gadi, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā:
Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā, uzņēmējdarbībā, ekonomikā, finansēs vai finanšu vadībā:

Augstākā izglītība - (maģistrantūra)

Maģistra programma, 1-2 gadi, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesībās un finansēs vai uzņēmējdarbības vadībā:
Profesionālās maģistrantūras programma, 1-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistrs finansēs, finanšu vadībā, finanšu ekonomikā, starptautiskajās finansēs:
Atjaunots 2019. gada 28. maijā
Publicēts 2014. gada 3. oktobrī