Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē, studējot bioloģiju vai bioķīmiju 

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, 3-4 gadi, dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā:

   Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

   Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā:

     Augstākā izglītība – doktorantūra

     Doktora studiju programma, 2 gadi, doktora grāds bioloģijā:

       Profesionālās pilnveides kursi nozares uzņēmuma darbības jomā

         Radniecīgās nozares uzņēmuma kvalifikācijas

         Analītiskās ķīmijas tehniķis, Bioloģijas doktors, Biotehnologa palīgs, Biotehnologs, Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā, Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā, Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā, Inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē, Ķīmijas doktors, Ķīmijas tehniķis, Ķīmisko procesu tehniķis

         Augstākā izglītība – pamatstudijas

         Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas:

         Augstākā izglītība – doktorantūra:

         Atjaunots 2017. gada 3. martā
         Publicēts 2014. gada 17. janvārī