Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (12.klases):

arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības, mācību ilgums 1 gads, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides programmas un kursi:

Valsts policija savu struktūrvienību darbiniekiem piedāvā papildināt savas zināšanas attiecīgajā darbības sfērā. Šos profesionālās pilnveides kursus nodrošina Valsts policijas koledža.

Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā:

ja vēlies kļūt par patruļdienesta kārtībnieku, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: latviešu valodai, svešvalodām, informātikai, matemātikai, sportam, ētikai, politikai un tiesībām, psiholoģijai.
Publicēts 2018. gada 18. jūnijā