Izglītību iegūst, studējot ķīmiju vai bioloģiju augstākās izglītības programmās.

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Bakalaura studiju programma, 3 gadi, dabaszinātņu  bakalaura grāds bioloģijā:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra studiju programma, 2 gadi, dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā:

Augstākā izglītība – doktorantūra

Doktora studiju programma, 2 gadi, doktora grāds bioloģijā:
Atjaunots 2019. gada 30. maijā
Publicēts 2014. gada 7. februārī