Profesijas pamatus apgūst profesionālās izglītības pakāpē un turpinot izglītību augstākās izglītības pakāpē, mācoties un studējot mehatronikas, inženiermehānikas vai elektronikas jomā. Vidējās profesionālās izglītības līmenī kvalifikācijas apliecību var iegūt arī ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

  Profesionālā izglītība pēc 12. klases

  Profesionālā vidējā izglītība pēc 12. klases, 1,5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

    Augstākā izglītība – pamatstudijas

    1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2 - 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis
      Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 - 5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis

         Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

         Maģistra programma, 2 gadi, maģistra grāds inženierzinātnēs:

           Augstākā izglītība – doktorantūra

           Doktora studiju programma, 4 gadi, doktora grāds:
             Atjaunots 2019. gada 3. jūnijā
             Publicēts 2016. gada 30. decembrī