Izglītību iegūst augstākās izglītības pakāpē.

Augstākā izglītība – pamatstudijas

1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma, 2 - 2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Bakalaura studiju programma, 3 gadi, sociālo zinātņu bakalaura grāds:
Profesionālā bakalaura studiju programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds personāla tirgzinībā/ uzņēmējdarbībā/ sabiedrības vadībā/:

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Maģistra programma, 2 gadi, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē:
Profesionālā maģistra studiju programma, 1,5-2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā:

Profesionālās pilnveides kursi mārketinga vadībā

Radniecīgās kvalifikācijas mārketinga projektu vadītājam

Žurnālists, Sociālo zinātņu bakalaurs komunikāciju zinātnē, Sociālo zinātņu maģistrs komunikāciju zinātnē, Sabiedrisko attiecību speciālists, Sabiedrisko attiecību menedžeris, Komercpakalpojumu darbinieks, Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, Rūpniecības komercdarbinieks, Komercdarbības speciālists, Tirgzinības un tirdzniecības speciālists, Mārketinga un tirdzniecības speciālists, Sociālo zinātņu bakalaurs tirgzinībā un reklāmā, Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs u.c.

    Atjaunots 2017. gada 2. martā
    Publicēts 2014. gada 30. septembrī