Nepieciešamās prasmes apgūst profesionālās vidējās un 1. līmeņa augstākās izglītības ietvaros.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālā izglītība pēc 12. klases

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Augstākā izglītība - (pamatstudijas)

1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2,5-3 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Atjaunots 2019. gada 28. maijā
Publicēts 2014. gada 3. oktobrī