Izglītību iegūst, mācoties vidējās profesionālās izglītības programmās, profesionālās tālākizglītības kursos vai ārpus formālās izglītības apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ceļā (par novērtēšanu lasīt šeit).

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Kvalifikācijas ieguves kursi

Profesionālās tālākizglītības kursi, 480 vai 640 h, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

Profesionālās pilnveides kursi maizes un miltu izstrādājumu ražošanas jomā

Radniecīgās kvalifikācijas maizes un miltu izstrādājumu ražošanas jomā

Konditors, konditora palīgs, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, ēdināšanas pakalpojumu speciālists uz kuģiem, pavārs, kuģa pavārs, pārtikas produktu ražošanas tehniķis, inženierzinātņu bakalaurs vai maģistrs pārtikas zinātnē, inženieris pārtikas un dzērienu tehnoloģijā u.c.

Atjaunots 2017. gada 1. martā
Publicēts 2016. gada 13. oktobrī