Izglītību iegūst vidējās profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases, kvalifikācijas ieguves kursos, kā arī papildina zināšanas dažādos pilnveides kursos. Lauksaimniecībā izglītību iegūst arī augstākās izglītības pakāpē.

Profesionālā izglītība pēc 9. klases

Profesionālā vidējā izglītība, 4 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

  Profesionālā izglītība pēc 12. klases

  Profesionālā vidējā izglītība pēc vidējās izglītības, 1.5 gadi, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis:

    Kvalifikācijas ieguves kursi

    Profesionālā tālākizglītības kursi, 960 h, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (vajadzīga vidusskolas izglītība):

     Augstākā izglītība - pamatstudijas  

     1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 2-2,5 gadi, 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
       Profesionālā bakalaura programma, 4 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis un profesionālais bakalaura grāds lauksaimniecībā:

         Augstākā izglītība - maģistrantūra

         Maģistra programma, 2 gadi, lauksaimniecības zinātņu maģistrs lauksaimniecībā:

          Profesionālās pilnveides kursi lauksaimniecībā

          Radniecīgās kvalifikācijas lauksaimniecības jomā

          Agrārā sektora komercdarbinieks, Agronoms ar specializāciju dārzkopībā, Agronoms ar specializāciju laukkopībā, Augkopības tehniķis, Biškopis, Ciltslietu zootehniķis, Dārzkopis (stādu audzētājs), Dārznieks, Floristikas speciālists, Kokkopis (arborists), Komercdarbības speciālists, Komercdarbības speciālists (lauksaimniecībā), Lauksaimniecības palīgstrādnieks, Lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs, Lauku īpašuma apsaimniekotājs, Mākslīgās apsēklošanas tehniķis, Parka dārznieks, Profesionālais maģistrs lauksaimniecībā, Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā, Veterinārārsta asistents, Veterinārārsts u.c.

           Atjaunots 2017. gada 1. martā
           Publicēts 2014. gada 12. novembrī