Lai kļūtu par lidojumu koordinatoru, jāiegūst augstākā izglītība aviācijas nozarē, kā arī jāapgūst darba iemaņas reāli pildot darba pienākumus, t.s. On-the-job training.

Augstākā izglītība - pamatstudijas
Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4 - 4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas
Profesionālā maģistra studiju programma, mācību ilgums 1,5 - 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā maģistra studiju programma, mācību ilgums 1,5 - 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par lidojumu koordinatoru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, ekonomika, informātika, psiholoģija, latviešu valoda, svešvalodas.

Publicēts 2020. gada 29. oktobrī