Lai kļūtu par lidojumu dispečeru, nepieciešama augstākā izglītība (vēlams aviācijas nozarē) un vismaz pusgadu ilga darba pieredze lidojumu dispečera asistenta amatā.

Augstākā izglītība - pamatstudijas
Profesionālā bakalaura studiju programma, mācību ilgums 4 - 4,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas
Profesionālā maģistra studiju programma, mācību ilgums 1,5 - 2,5 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Profesionālā maģistra studiju programma, mācību ilgums 1,5 - 2 gadi, 5. profesionālās kvalifikācijas līmenis:
Mācību priekšmeti, kuriem pievērst uzmanību skolas laikā

Ja vēlies kļūt par lidojumu dispečeru, tad skolā īpašu uzmanību pievērs šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, ekonomika, informātika, psiholoģija, latviešu valoda, svešvalodas.

Publicēts 2020. gada 10. novembrī